About

SOSNA je organizácia, ktorá sa nebojí nových výziev

SOSNA o.z. vznikla v roku 1992 patrí odvtedy medzi najstabilnejšie environmentálne organizácie na Slovensku a je nositeľom viacerých národných a medzinárodných ocenení, napr. 1. cena The Sasakawa Peace Foundation, Cena Nadácie pre Deti Slovenska, Rakúskej Nadácie pre energiu a životné prostredie, alebo cena NESsT za najlepší sociálny podnik.

Poslaním SOSNY je spájať a aktivizovať ľudí s cieľom šírenia ekologických riešení na miestnej a regionálnej úrovni. Prispeli sme k posunu viacerých vidieckych regiónov smerom k udržateľnosti prostredníctvom rozvojových plánov ktoré sme s nimi tvorili. Viedli sme viacero úspešných kampaní. A pomáhali sme spájať ľudí.

https://www.sosna.sk